Virksomhedsrevalidering
Med kompetencebevis

Varighed

Individuelt tilrettelagt

Dokumentationsmateriale til Jobcentret

Der udarbejdes løbende opfølgningsrapporter
til jobcentret hver 8.uge med beskrivelse af progressionen.
Alle forløb afsluttes med kompetencebevis til borgeren, som dokumentere de opnåede færdigheder til brug for den videre jobsøgning.

Målgruppe og indikation:

Borgere som har behov for faglig og eller praktisk opkvalificering for at kunne fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, og hvor det skønnes vanskeligt eller formålsløst med opstart af ordinært uddannelsesforløb.

Forløbene tilrettelægges individuelt og matches borgerens interesser og kompetencer med udgangspunkt i, at anvende ressourcerne optimalt.

Forløbet indeholder praktikforløb i en egnet virksomhed, som suppleres med sideløbende kurser om nødvendigt for at kunne opnå de nødvendige kompetencer.

Der følges løbende op på uddannelsesforløbet ved møder på praktikstedet og eller uddannelsesinstitutionen for at sikre en progression og fastholdelse af planen.

Kan med fordel anvendes til de borgere som har behov for en fastholdende indsats og hvortil der kan være behov for løbende sparring under forløbet.