Virksomhedsrevalidering med kompetencebevis • Assistancen

Virksomhedsrevalidering med kompetencebevis

Varighed:
Individuelt tilrettelagt

Dokumentation til jobcenteret:
Rapportering hver anden måned & kompetencebevis

Pris:
Ugepris – aftalt med jobcentret 

Målgruppe:
Tilbydes borgere som har behov for faglig og eller praktisk opkvalificering for at kunne fastholde eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, og hvor det skønnes formålsløst med opstart af ordinært uddannelsesforløb.

Kan med fordel anvendes til de borgere hvortil der er behov for en fastholdende indsats og hvortil der kan være behov for løbende sparring under uddannelsesforløbet. 

Formål:
At kunne støtte de borgere og særligt unge, som har vanskeligt ved at passe ind i det ordinære uddannelsessystem, og som vurderes at have færdigheder, som kan anvendes arbejdsrelaterede. 

Formålet er ligeledes at kunne synliggøre borgerens kompetencer og udvikle borgerens færdigheder frem til de kan anvendes i en ordinær jobfunktion.

At kunne skabe succes for borgeren ved at synliggøre borgerens færdigheder og kompetencer på et kompetencebevis. 


Indhold:
Forløbene indledes med løbende samtaler med borger, hvor der i fællesskab tilrettelægges en plan og et beskæftigelsesmål. 

Etablering af praktik hos relevant virksomhed forud for tilrettelæggelse af en uddannelsesplan. 

Der følges løbende op på uddannelsesforløbet ved møder på praktiksted og eller uddannelsesinstitution for at sikre en progression og fastholdelse af planen. 

 

Vores website bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge www.assistancen.dk accepterer du, at vi bruger cookies.   Læs mere

Cookie og privatlivspolitik
Her kan du skifte dine instillinger