Virksomhedspraktik • Assistancen

Virksomhedspraktik

Varighed:
Aftales individuelt efter behov

Dokumentation til jobcenteret:
Rapportering hver anden måned + slutbeskrivelse 

Pris:
Ugepris – aftalt med jobcentret 

Målgruppe:

Borgere hvor der vurderes behov for et virksomhedsrettet forløb, herunder borgere som;

  • Har brug for gradvis (gen)-indtræden på arbejdsmarkedet efter en periode med sygdom eller ledighed. 
  • Har brug for afklaring af uddannelses- og beskæftigelsesmål
  • Har brug for afklaring af arbejdsevnen
  • Har brug for optræning og udvikling af arbejdsevnen
  • Har brug for opkvalificering 
  • Hvortil der er behov for dokumentation af arbejdsevnen

Formål:
At kunne bidrage til en belysning og dokumentation af borgerens arbejdsevne, ligesom at kunne hjælpe borgeren med en indslusning tilbage på arbejdsmarkedet.

Indhold:
Forløbene tilrettelægges individuelt, hvor borgeren tilbydes samtaler ved hjemmebesøg, alternativt hos Assistancen.

Etablering af praktikforløb i en funktion med hensyntagen til kompetencer, ressourcer og jobmuligheder.

Løbende opfølgning med praktikvært og borger ved personlige møder

Cookie og privatlivspolitik
Her kan du skifte dine instillinger