Virksomhedspraktik

Varighed
Aftales individuelt efter behov.
Dette i samarbejde med respektive sagsbehandler.

Lokation
Individuelle samtaler i borgerens hjem, alternativt hos Assistancen eller tilhørende jobcenter.
Den opfølgende indsats forekommer i virksomheden hvor borgeren er i praktik.

Dokumentationsmateriale til Jobcentret
Alle forløb afrapporteres løbende til Jobcentret således de imødekommer den lovgivningsmæssige opfølgning.

Alle forløb afsluttes med en samlet beskrivelse af udviklingsforløbet.

Målgruppe og indikation:
Borgere hvor en individuel og målrettet rådgivning fra specialist med relevant faglig baggrund, vurdere at kunne bidrage til en hurtigere og mere sikker tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller
opstart på en uddannelse.

For borgere hvor der er behov for virksomhedsrettet forløb, herunder borgere som:

  • Har brug for gradvis (gen)-indtræden på arbejdsmarkedet efter en periode med sygdom eller ledighed.
  • Har brug for afklaring af uddannelses- og beskæftigelsesmål
  • Har brug for afklaring af arbejdsevnen
  • Har brug for optræning og udvikling af arbejdsevnen
  • Har behov for opkvalificering

Forløbene tilrettelægges individuelt og opstartes med en samtale hjemme hos borgeren. Der er stort fokus på, at finde det rigtige match mellem borger og virksomhed og i reelle jobfunktioner hvortil der er jobmuligheder. Ligeledes i en funktion hvortil borgerens ressourcer og kompetencer bedst muligt kan komme i spil og udvikles med henblik på tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Kan med fordel anvendes til borgere, hvortil der skal ske en virksomhedsrettet indsats med fokus på anvendelse og dokumentation af borgerens ressourcer.