Uddannelsesvejledning

Varighed

4 uger

Dokumentationsmateriale til Jobcentret

Der udarbejdes en beskrivelse af uddannelsesplanen, med periodeangivelse og formålsbeskrivelse af uddannelsesvalget.
Beskrivelsen foreligger Jobcentret senest 1 uge efter forløbsophøret.

Målgruppe og indikation:

Borgere hvor en individuel og målrettet rådgivning fra specialist med relevant faglig baggrund, vurdere at kunne bidrage til udarbejdelse og af en realistisk uddannelsesplan med henblik på hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Der vil være fokus på, at tilrettelægge en uddannelsesplan som kortest muligt kan medføre selvforsørgelse, og inden for et område hvortil der er jobåbninger efterfølgende.

Forløbet består af individuelle samtaler med borgeren og kontakt til uddannelsesinstitutionerne, herunder støtte til udarbejdelse af ansøgning på konkrete og godkendte uddannelsesforløb, dog efter godkendelse fra Jobcentret, såfremt der er tale om revalideringsforløb.

Kan med fordel anvendes til borgere som eksempelvis har vanskeligt ved at spore sig ind på en ny uddannelse.

Gennem forløbet kan borgeren tilbydes rådgivning på passende lokation.