Til jobcentret • Assistancen

Til jobcentret

Mange af de borgere, som henvises til Assistancen, er p.t. uden arbejde, og nogle er tættere på at nå målet om uddannelse og arbejde end andre. Vi er bevidste om kun at forestå det nødvendige og dermed medvirke til en hurtig indsats, som kan dokumentere den enkelte borgers beskæftigelsesmuligheder.

Qua vores omfattende og positive virksomhedssamarbejde bliver vi ofte kontaktet af virksomheder, som har interesse i at indgå et samarbejde med Assistancen. Vi er ikke i tvivl om, at nøglen til vores succes langt hen ad vejen ligger i den høje kvalitet vi yder og en innovativ tankegang, der udfordrer sædvanen til gavn for alle parter.

Den store interesse fra virksomhedernes side bevirker også, at vi ofte kan kontakte kommunen og forespørge til mulige kandidater, som p.t. er uden beskæftigelse, såfremt vi ikke selv har en mulig kandidat, som kan matche virksomheden.​

INDIVIDUELLE FORLØB

Vi tilrettelægger altid individuelle forløb med den enkelte borger i centrum. Vi indleder forløbet med en samtale hjemme hos borgeren med fokus på de muligheder, der foreligger i forhold til at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Dette kan også forekomme ved rundbordssamtaler, såfremt der er tale om en sygemeldt borger i aktuelt ansættelsesforløb.

 

​DOKUMENTATION

Alle vores opgaver tilrettelægges i samarbejde med jobcentrene med en løbende forventningsafstemning, således der sikres en løbende progression. Alt dokumenteres skriftligt til jobcentrene i form af løbende rapporter, som er tilpasset det individuelle behov og efter beskæftigelseslovens opmærksomhedspunkter og krav.

 

FORLØBSPROCES

Inden for én uge efter henvisningstidspunktet er der indgået en aftale om en individuel samtale med borgeren ved hjemmebesøg, eller i jobcentret, alt efter borgerens ønsker. Såfremt jobcentret og andre parter i sagen ønsker deltagelse, er dette selvfølgelig også en mulighed. Samtalen tager udgangspunkt i henvisningsårsagen og formålet.

Inden for to uger efter de individuelle samtaler iværksættes et samarbejde med en virksomhed, som tilrettelægges ud fra henvisningsårsagen og med udgangspunkt i borgerens interesse, kompetencer og ressourcer.

Jobcentret orienteres løbende om udviklingen af forløbet ved fremsendte rapporter og ligeledes ved løbende dialog med jobcentret, således der sikres et konstruktivt samarbejde.

Der afsluttes altid med en rapport, som beskriver hele udviklingsforløbet. Såfremt sagen skal forelægges rehabiliteringsteamet, vil rapporten blive udarbejdet til dette formål.

Varigheden af forløbene vurderes individuelt og altid med det fokus, at der skal være udvikling for øje, og at det skal give mening. Denne plan afstemmes altid løbende med sagsbehandleren.

VIRKSOMHEDSRETTEDE FORLØB

Vi iværksætter virksomhedsrettede forløb med fokus på, at dette eksisterer inden for områder med jobmuligheder efterfølgende. På baggrund heraf kan der foretages en realistisk vurdering og plan efterfølgende. Dette både i private og offentlige virksomheder. Vi har god erfaring med at tage udgangspunkt i virksomhedens behov og matche en borger til en eksisterende eller gerne ny funktion. Vi har fået oparbejdet et meget stort virksomhedssamarbejde og er altid opsøgende i forhold til at udvide dette med tanke på at øge jobmulighederne.​

 

MÅLGRUPPER

Hvem henvises til Assistancen?

  • Borgere hvortil der skal fortages en vurdering af fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet, herunder fastlæggelse af realistiske revalideringsplaner, iværksættelse af virksomhedspraktik, løntilskud og fleksjob.
  • Borgere hvortil der skal foretages en vurdering af arbejdsevnen, og som evt. skal indstilles til rehabiliteringsteamet.
  • Borgere som har brug for en lempelig indslusning på arbejdsmarkedet inden raskmelding.
  • Borgere hvortil der skal foretages en funktionsafklaring i hjemmet.
  • Borgere som har behov for opkvalificering af henholdsvis sproglige, personlige, sociale og/eller faglige færdigheder.
  • Borgere som er i beskæftigelse, men hvor der er behov for vurdering af fastholdelsesmuligheder i tilfælde af, at de ikke længere kan varetage nuværende arbejdsfunktion.
  • Rådighedsvurderinger.
  • Borgere i ressourceforløb med en tværfaglig indsats.
  • Borgere i jobafklaringsforløb.

Forsørgelsesgrundlaget er underordnet, målet er altid det samme = Fastholde eller opnå en arbejdsmarkedstilknytning med selvforsørgelse i sigte.​

Se her hvilken forskel Trine kan gøre i forhold til
Ergoterapeutisk Arbejdspladsgennemgang
(Video)

HVORDAN HENVISES?

Efter der er indgået en aftale om et samarbejde med jobcentret, kan henvisningsblanketten anvendes.
Sagsbehandleren er altid velkommen til at ringe til en medarbejder hos Assistancen og forhøre sig om aktuelle sager inden en eventuel henvisning.

Vores website bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge www.assistancen.dk accepterer du, at vi bruger cookies.   Læs mere

Cookie og privatlivspolitik
Her kan du skifte dine instillinger