Stress kursus • Assistancen

Stress kursus

Kursus i stresshåndtering og mental sundhed

Formål med Kurset

Formålet med kurset er at give deltagerne værktøjer og viden i forhold til forebyggelse af stress og belastningsreaktioner, samt redskaber i relation til aktuelle spidsbelastninger og stresshåndtering.

Kurset tilbyder konkrete cooping – og antistress-strategier, som deltagerne/medarbejderen direkte kan implementere i eget arbejds- og privatliv.

Målgruppe

Kurset henvender sig til de virksomheder og medarbejdere, der aktuelt oplever;

 • et ekstraordinært arbejdsmæssigt pres
 • har svært ved at nå i mål med opgaverne
 • er særligt belastet mentalt pga. udfordrende prioriterings- og arbejdsopgaver
 • har svært ved at forene arbejds- og privatliv
 • er udfordret af søvnløshed, tankemylder, manglende overskud og energitab
 • oplever at arbejdsmiljøet er rigt på tempo og krav, men fattigt på smil og kollegial hjælpsomhed
 • har behov for at få defineret rammer og struktur for familie og arbejdsliv

Kursusindhold:

Kurset er bygget op over 3 workshops, der hver andrager 3 timer og veksler mellem undervisning i faktuel viden om stress- og belastningsreaktioner og øvelser, hvor deltagerne inddrages i forhold til at identificere egen performancestress og/eller risikoadfærd og stressmønstre samt udarbejder egne anti-stressstrategier og handleplaner.

Der tages derudover udgangspunkt i deltagernes konkrete arbejdsliv og/eller generelle udfordringer i tilknytning til virksomhedens arbejdsmiljø.

Deltagerne må påregne hjemmearbejde i mindre omfang imellem hver workshop

Forløbet er opbygget af 3 moduler som følger:

Workshop 1:

Viden om og aftabuisering af stress og belastningsreaktioner:

 • Spidsbelastninger i arbejdslivet
 • Karakteristika ved usund/risikabel stress kontra ’performance-stress’ (stressgraf)
 • Viden om stresshormoners påvirkning af krop og psyke
 • Stress/overbelastningssyndrom er normale reaktioner på overbelægning af opgaver i arbejds- og privat liv.
 • Stress og trivsel (det grønne system)

Workshop 2:

Afdækning af medarbejdernes aktuelle stressbarometer

 • Grundlæggende problematikker – Basale behov (+ trivselssystem)
 • Aktivitets-/ arbejdshjul
 • Stress har mange ansigter & udtryk
 • Stressmønstre, konfliktpotentialer & handleplaner

Workshop 3:

Cooping- & antistressstrategier; veje til et stressfrit liv

 • Compassion (introduktion – eksempler fra arbejdsliv)
 • Rettigheder og principper
 • Værdier og grænser
 • Opsamling & afrunding

Rammer og vilkår

Kurset andrager samlet 9 timer og afvikles inden for 6 uger.

Kursus/Workshop placeres efter aftale med afdeling/virksomhed og med udpræget hensyntagen til afdelingens/virksomhedens arbejdsopgaver, kapacitet og behov og kan således placeres i dag-, eftermiddag- og aftentimer samt weekends; alt efter virksomhedens behov.

Der skal kun stå Jfr. sundhedsstyrelsens påbud og regler afholdes kurset aktuelt virtuelt.

For nærmere information

Såfremt du eller din virksomhed er interesseret, kontakt da venligst Assistancen for nærmere information og få et skræddersyet tilbud, der passer din virksomhed og jeres behov.

Minimum deltager på holdet er 5 personer.

Kontakt: Susanne Myhlendorph
Telefon: 4290 3270 // mail: susanne@assistancen.dk

For nærmere information

​Såfremt du eller din virksomhed er interesseret, kontakt da venligst Assistancen for nærmere information og få skræddersyet tilbud,
der passer din virksomhed og jeres behov.

Kontakt Assistancen
Susanne Myhlendorph : tlf.nr.: 4290 3270 // mail: susanne@assistancen.dk

Cookie og privatlivspolitik
Her kan du skifte dine instillinger