Stress kursus • Assistancen

Stress kursus

Kursus i stresshåndtering og mental sundhed

Formål med Kurset

Formålet med kurset er at give deltagerne værktøjer og viden i forhold til forebyggelse af stress og belastningsreaktioner, samt redskaber i relation til aktuelle spidsbelastninger og stresshåndtering.

Kurset tilbyder konkrete cooping – og antistress-strategier, som deltagerne/medarbejderen direkte kan implementere i eget arbejds- og privatliv.

Målgruppe

Kurset henvender sig til de virksomheder og medarbejdere, der aktuelt oplever;

 • et ekstraordinært arbejdsmæssigt pres
 • har svært ved at nå i mål med opgaverne
 • er særligt belastet mentalt pga. udfordrende prioriterings- og arbejdsopgaver
 • har svært ved at forene arbejds- og privatliv
 • er udfordret af søvnløshed, tankemylder, manglende overskud og energitab
 • oplever at arbejdsmiljøet er rigt på tempo og krav, men fattigt på smil og kollegial hjælpsomhed
 • har behov for at få defineret rammer og struktur for familie og arbejdsliv

Kurset tilbydes og prioriteres til de faggrupper/det beredskab som aktuelt er i aktiv tjeneste i tilknytning til beredskabet og herved er særligt belastet arbejdsmæssigt og privat i relation til COVID-19 situationen. Herunder tænkes specielt på sundhedsfagligt personel/beredskab, medarbejdere ved ministerier, forsikringsselskaber, styrelser, staten, service- og supportbranchen, HR medarbejder m.m.

Kursusindhold:

Kurset er bygget op over 3 workshops , der hver andrager 3 timer og veksler mellem undervisning i faktuel viden om stress- og belastningsreaktioner og øvelser, hvor deltagerne inddrages i forhold til at identificere egen performancestress og/eller risikoadfærd og stressmønstre samt udarbejder egne anti-stressstrategier og handleplaner.

Der tages derudover udgangspunkt i deltagernes konkrete arbejdsliv og/eller generelle udfordringer i tilknytning til virksomhedens arbejdsmiljø.

Deltagerne må påregne hjemmearbejde i mindre omfang imellem hver workshop.

Forløbet er opbygget af 3 moduler som følger:

Workshop 1:

Viden om og aftabuisering af stress og belastningsreaktioner:

 • Spidsbelastninger i arbejdslivet
 • Karakteristika ved usund/risikabel stress kontra ’performance-stress’ (stressgraf)
 • Viden om stresshormoners påvirkning af krop og psyke
 • Stress/overbelastningssyndrom er normale reaktioner på overbelægning af opgaver i arbejds- og privat liv.
 • Stress og trivsel (det grønne system)

Workshop 2:

Afdækning af medarbejdernes aktuelle stressbarometer

 • Grundlæggende problematikker – Basale behov (+ trivselssystem)
 • Aktivitets-/ arbejdshjul
 • Stress har mange ansigter & udtryk
 • Stressmønstre, konfliktpotentialer & handleplaner

Workshop 3:

Cooping- & antistressstrategier; veje til et stressfrit liv

 • Compassion (introduktion – eksempler fra arbejdsliv)
 • Rettigheder og principper
 • Værdier og grænser
 • Opsamling & afrunding.

Rammer og vilkår

Kurset andrager samlet 9 timer og afvikles inden for 6 uger.

Kursus/Workshop placeres efter aftale med afdeling/virksomhed og med udpræget hensyntagen til afdelingens/virksomhedens arbejdsopgaver, kapacitet og behov og kan således placeres i dag-, eftermiddag- og aftentimer samt weekends; alt efter virksomhedens behov.

Kurset kan enten afholdes i Assistancens lokaler i Køge på adressen Ølbycenter 31, 2, 4600 Køge eller i virksomhedens egne lokaler.

Jf. sundhedsstyrelsens påbud og regler, vil der være plads til max. 10 deltagere på holdet, ligesom Assistancens undervisningslokale indfrier krav om, at hver deltager kan sidde i rummet med 2 meters afstand. Ved afvikling af kurset internt hos virksomheden, forventes undervisningslokale med tilsvarende muligheder at kunne benyttes. Ved afvikling i internt i virksomheden skal projektor stilles til rådighed.

For nærmere information

​Såfremt du eller din virksomhed er interesseret, kontakt da venligst Assistancen for nærmere information og få skræddersyet tilbud,
der passer din virksomhed og jeres behov.

Kontakt Assistancen
Susanne Myhlendorph Modin: tlf.nr.: 3190 3270 // mail: susanne@assistancen.dk

Cookie og privatlivspolitik
Her kan du skifte dine instillinger