Selvstændige sygemeldte - indledende screeningsforløb • Assistancen

Selvstændige sygemeldte – indledende screeningsforløb

Varighed:
4 uger

Dokumentation til jobcenteret:
Indsatsplan udarbejdes ved udgang af 4. uge

Pris: 
Aftalt med jobcentret 

Målgruppe:
Borgere som er selvstændige og sygemeldte, hvortil der skal foretages en hurtig indsats.

Formål:
At foretage en hurtig indsats med vurdering for nogles vedkommende en snarlig forventelig raskmelding og for andres vedkommende, udredningsforløb eller igangsætning af afklaring af arbejdsevnen.

Indhold:
4 ugers screeningsforløb indeholdende løbende samtaler med borger og relevante parter, samt en løbende dialog med jobcentret. Screeningsforløbet skal belyse borgerens udfordringer som er årsagen eller medvirker til sygefraværet, herunder opsamling på de samlede helbredsmæssige, sociale og erhvervsmæssige forhold. Derfra udarbejdes en vurdering af den nødvendige indsats, som kan bringe borgeren videre i beskæftigelse.

Ved ophør af screeningsforløbet fremsendes en indsatsplan til henvisende sagsbehandler, hvor det videre forløb planlægges, såfremt borgeren ikke raskmeldes i forbindelse med screeningsforløbet.

Vores website bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge www.assistancen.dk accepterer du, at vi bruger cookies.   Læs mere

Cookie og privatlivspolitik
Her kan du skifte dine instillinger