Nyt mestringsforløb

Assistancen er i løbende udvikling, og kan nu tilbyde et nyt mestringsforløb for borgere, hvor der er fokus på bevægelsesindskrænkninger og egen sygdomsforståelse.
Det fremgår ofte på lægeerklæringer og udtalelser, at borgeren er bevægelsesindskrænket, men hvad betyder det reelt for deres muligheder i hverdagen og i forhold til at kunne arbejde?

Assistancen er i løbende udvikling, og kan nu tilbyde et nyt mestringsforløb for borgere, hvor der er fokus på bevægelsesindskrænkninger og egen sygdomsforståelse.

Det fremgår ofte på lægeerklæringer og udtalelser, at borgeren er bevægelsesindskrænket, men hvad betyder det reelt for deres muligheder i hverdagen og i forhold til at kunne arbejde?  Det kan Assistancen hjælpe med at få belyst.

Forløbet er tiltænkt borgere, hvortil der kan være tvivl om borgeren vil kunne indgå i et virksomhedsrettet forløb, uden det medfører en helbredsmæssig forværring, ligesom forløbet kan anvendes som supplement til praktikforløb, hvor borgerne oplyser om smerteøgning.

For nogle borgere opstår i forbindelse med konstatering af sygdom en usikkerhed omkring brugen af kroppen. Nogle er usikre på at bruge kroppen, og andre kan have en tendens til at negligere symptomerne. Begge dele vil med stor sandsynlighed have en indflydelse på arbejdsevnen, hvorfor det kan være en god investering at få vores ergoterapeut til at vurdere dette med anbefalinger.

Forløbet indeholder individuelle samtaler, fysiske målinger, anbefaling og introduktion af øvelser med løbende progressionsmålinger, samt bevægeapparatsanalyse ved ergoterapeut/muskelterapeut.

Du kan læse mere om forløbet på fanen under henvisningsblanket, eller du kan ringe til Susanne Myhlendorph Modin tlf. 3190 3270