Nyt aktivt mestringsforløb

Assistancen har egne træningsfaciliteter, som kan imødekomme borgernes behov for tryghed og nærvær, samt fleksible mødetidspunkter der kan imødekomme sideløbende aktiviteter

Assistancen tilbyder endnu et nyt aktivt mestringsforløb, som målretter sig borgere der af psykiske årsager har vanskeligt at møde op på en arbejdsplads, og hvortil der er behov for støttende motivation. Forløbet indledes med en screening, hvor vi får belyst hvilke udfordringer der forårsager eller medvirker til borgerens manglende arbejdsmarkedstilknytning og tilrettelægger derfra en individuel helhedsorienteret plan med udvikling for øje og altid med et arbejdsmarkedsrettet sigte.

 

Samtalerne med borgeren kan foretages hos Assistancen eller hjemme hos borgeren.

Assistancen har egne træningsfaciliteter, som kan imødekomme borgernes behov for tryghed og nærvær, samt fleksible mødetidspunkter der kan imødekomme sideløbende aktiviteter.