NYHEDER

Vores forretning og services er i konstant udvikling. Det vil vi gerne dig fortælle om. Vi vil derfor gerne forsøge så ofte som muligt og når vi har noget spændende at fortælle, opdatere denne side med seneste nyheder fra Assistancens verden.
browser_icon
Nyt aktivt mestringsforløb
Assistancen har egne træningsfaciliteter, som kan imødekomme borgernes behov for tryghed og nærvær, samt fleksible mødetidspunkter der kan imødekomme sideløbende aktiviteter
IMG_0192_assistancen
Nyt mestringsforløb
Assistancen er i løbende udvikling, og kan nu tilbyde et nyt mestringsforløb for borgere, hvor der er fokus på bevægelsesindskrænkninger og egen sygdomsforståelse. Det fremgår ofte på lægeerklæringer og udtalelser, at borgeren er bevægelsesindskrænket, men hvad betyder det reelt for deres muligheder i hverdagen og i forhold til at kunne arbejde?