Mestringsforløb for psykisk sårbare
Et aktivt tilbud med fokus på motivation, kost og træning

Varighed

13 uger

Lokation

I egne rare træningslokaler
Faxe Sundhedscenter
Præstøvej 78, 1. Byg 4, 4640 Faxe

Dokumentationsmateriale til Jobcentret

Progressionsrapport fremsendes Jobcentret

Indhold

Screening Behovsafdækning Udarbejdelse af aktivitetsskema Igangsætning af aktiviteter med
løbende opfølgning og progressionsmåling
Løbende motivationssamtaler med beskæftigelsesrettet sigte som mål

Pris

Ugepris aftalt med Jobcentret

Målgruppe og indikation:
Borgere hvor det aktuelt ikke vurderes muligt at iværksætte en virksomhedsrettet indsats, men hvor en individuel og målrettet rådgivning fra socialfaglig konsulent, personlig træner, kostvejleder og ergoterapeut, vurderer at kunne fremme en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Mestringsforløbet er en sundhedsindsats med et arbejdsmarkedsrettet sigte, målrettet psykisk sårbare borgere, som gerne vil opnå en arbejdsmarkedstilknytning, men har vanskeligt ved at komme ud hjemmefra og selv skabe relationen til arbejdsmarkedet.

Borgere som har en forringet livsstil, der medvirker til modløshed og manglende motivation, samt begrænset overskud.

Forløbet er særligt tiltænkt borgere med stress, angst, depression.
Et aktivt tilbud til borgere, som en del af deres ressourceforløb, jobafklaringsforløb eller sygemeldte borgere som en lempelig opstart inden, og som supplement til fremmøde på en arbejdsplads.

Forløbsindhold:
Assistancen kan tilbyde den sårbare gruppe af borgere et skridt på vejen i vores egne rolige faciliteter.

Forløbet tilrettelægges individuelt og tilpasses den enkeltes behov, hvilket kan indbefatte individuelle motiverende samtaler, fysisk træning ved personlig træner, kostvejledning ved Professions Bachelor i Ernæring og Sundhed med kontinuerlig opfølgning og måling af progression.

Hos Assistancen skal der ikke gås på kompromis med tid og kvalitet.
Vi har egne træningsfaciliteter til rådighed dagligt, som muliggør at træningen kan tilpasses et sideløbende praktik- eller ansættelsesforløb. Ligesom det tilgodeser de borgere, som grundet lavt selvværd eller angst har vanskeligt ved at socialisere sig i større forsamlinger.