Mestrings - & motivationsforløb • Assistancen

Mestrings – & motivationsforløb

Et virksomhedsrettet tilbud med fokus på at opretholde eller opnå, en holdbar fremadrettet jobsituation

Varighed:
8-12 uger

Dokumentation til jobcenteret:
Opstartsplan, opfølgning hver anden måned, samt slutevaluering 

Pris:
Ugepris – aftalt med jobcentret 

Målgruppe:

  • Borgere, med behov for i bedre grad at håndtere negative effekter af en svær fysisk såvel som psykisk helbredssituation i relation til arbejdsmarkedet
  • Borgere, der synes domineret af modløshed, følelse af fastlåshed, begyndende tendens til isolation og manglende energi og motivation i egen arbejdsmarkedsafklaring
  • Borgere, som har en uhensigtsmæssig eller forringet tilgang til egen fysisk såvel som psykisk formåen, hvor støtte og vejledning kan bringe flere kompetencer frem, og give mulighed for udvikling af ressourcer. 
  • Borgere med helbredsmæssige udfordringer i form af uhensigtsmæssig livsstil, bevægeindskrænkninger og/eller smertetilstande, og som i forbindelse med optræning eller afklaring af arbejdsevnen, har behov for fokus på hensigtsmæssig adfærd.
  • Borgere, hvor der synes tvivl om hvorvidt virksomhedsrettet forløb kan igangsættes, uden en styrkende indsat forinden

 

Formål:
Forløbet har til formål at få synliggjort og taget handling på de daglige udfordringer i form af fysiske, psykiske og/eller personlige barrierer, som gør det vanskeligt for borgeren at mestre en arbejdsmarkedstilknytning. Der iværksættes en individuel tværfaglige indsats, hvilket forenkler den samlede proces, og herudover skaber en større tryghed for borgeren. 

Indhold:
Forløbet indeholder løbende dialog mellem borger og fast kontaktperson, ligesom relevant sundhedsfagligt personale inddrages.

Der udarbejdes en plan for borgeren med mål om at opnå en holdbar og realistisk arbejdsmarkedstilknytning.

Omdrejningspunktet i forløbet er motivation, handling og progression.

Alt efter behovet kan der iværksættes motiverende coachende samtaler, vejledning i kost, ernæring og livsstil, fysisk træning, ergoterapi, muskelterapi. Forløbet kan anvendes som enkeltstående tilbud, eller inddrages som parallel indsats til eksempelvis et virksomhedsrettet forløb, hvor borgeren oplyser om smerteøgning i forbindelse med praktik eller delvis genoptagelse af arbejdet.

 

Vores website bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge www.assistancen.dk accepterer du, at vi bruger cookies.   Læs mere

Cookie og privatlivspolitik
Her kan du skifte dine instillinger