Mentorforløb

– Et skridt på vejen

Varighed
Aftales individuelt

Dokumentationsmateriale til Jobcentret
Der udarbejdes løbende opfølgende beskrivelser omkring progressionen og udviklingen af forløbet.

Målgruppe og indikation:

Borgere hvor en individuel og målrettet støtte fra specialist med relevant faglig baggrund, vurdere at kunne bidrage til en hurtigere og mere sikker tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller opstart på en uddannelse.

Kan med fordel anvendes til borgere som har brug for en særlig forberedende indsats for at opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.

Vi har erfaret, at nogle borgere har brug for et tilbud om mentor forud for, at virksomhedspraktik kan etableres med succes. Der er ofte tale om en del andre barrierer, som oftest vurderes værende nedbrydelige. Mentorfunktionen kan fortsætte i opstarten af praktikforløbet, hvilket er medvirkende til en fastholdende indsats.

Gennem forløbet kan borgeren tilbydes rådgivning på passende lokation.