Kostvejledning
Livsstilsændring og vægttab

Varighed

13 uger – Tilmeldingen er bindende og eventuelle afbud skal indgives til Assistancen senest 24 timer inden aftalen,
da den ellers vil blive betragtet som afholdt

Dokumentationsmateriale til Jobcentret

Der udarbejdes en slutevaluering fra kostvejlederen som fremsendes Jobcentret

Målgruppe og indikation:

Borgere hvor en målrettet vejledning fra kostvejleder med relevant faglig baggrund, vurderes at kunne bidrage til vægttab, herunder livsstilsændringer.

Vejledningen er målrettet borgere som har vanskeligt ved at varetage eller fastholde et arbejde grundet overvægt og hvortil det vurderes sandsynligt, at et vægttab vil have en væsentlig indflydelse både erhvervsmæssigt og privat.

Vejledningen er med fokus på motivation og fastsættelse af mål, samt fastholdelse af disse. Der udleveres tips og ideer til kostomlægning, som skal inspirere til vægttab. Der vil forekomme en løbende støtte med synliggørelse af succes i form af vægttab ved ugentlig vejning.

Vejledningen kan forekomme som enkeltstående tilbud eller som supplement til andet forløb.