Karriererådgivning
For ledige sygemeldte

Varighed

4 uger med sessioner af 1½ times varighed

Lokation

Som udgangspunkt hos Assistancen
Kan finde sted hjemme hos borgeren

Dokumentationsmateriale til Jobcentret

Der udarbejdes en slutevaluering som fremsendes Jobcentret

Pris

Ugepris – aftalt med Jobcentret

Målgruppe og indikation:

For sygemeldte borgere hvor en individuel og målrettet karriererådgivning vurderes at kunne
medvirke til at finde et realistisk og holdbart jobområde, som matcher borgerens faglige og personlige kompetencer.
Dette kan med stor fordel tilbydes borgere som står for en snarlig raskmelding og som af helbredsmæssige årsager er nødsaget til at skulle foretage et brancheskift.

Forløbet vil indeholde udarbejdelse af en Garuda personprofil og personlig tilbagemelding på denne.
Formålet med en Garuda personprofil er, at skabe en åben og ligeværdig kommunikation i at få afdækket den enkeltes ressourcer, der har betydning for den
arbejdsmæssige succes.
Herudover at skabe en dialog om hvordan de personlige kompetencer udnyttes bedst muligt i såvel valget af fremtidige arbejdsfelter, som i selve jobsøgningen.

Der vil forekomme vejledning og inspiration omkring udarbejdelse af CV og jobansøgninger med inddragelse af de kompetencer og styrker, som profilen har vist.

Assistancen og Garuda har en partnerskabsaftale og
karriererådgiver hos Assistancen er uddannet og certificeret af Garuda.