Karriererådgivning
For ledige fleksjobbere

 

Varighed

4 uger med sessioner af 1½ times varighed

Lokation

Som udgangspunkt hos Assistancen
Kan finde sted hjemme hos borgeren

Dokumentationsmateriale til Jobcentret

Der udarbejdes en slutevaluering som fremsendes Jobcentret

Pris

Ugepris – aftalt med Jobcentret

Målgruppe og indikation:

For borgere som har fået bevilget fleksjob og er ledig, hvor en individuel og målrettet karriererådgivning vurderes at kunne medvirke til at finde et realistisk og holdbart jobområde, som matcher borgerens faglige og personlige kompetencer, samt skånehensyn. Dette kan med stor fordel tilbydes borgere som ikke har fundet et fleksjob efter tilkendelse heraf og som fremstår usikre på deres kunnen og kvalifikationer til et nyt jobområde. Hertil borgere som mangler motivation til at komme næste skridt på vejen – i job.

Forløbet vil indeholde udarbejdelse af en Garuda personprofil og personlig tilbagemelding på denne. Formålet med en Garuda personprofil er, at skabe en åben og ligeværdig kommunikation i at få afdækket den enkeltes ressourcer, der har betydning for den arbejdsmæssige succes. Profilen indeholder også en ego-spejlprofil, hvor borgeren har svaret på, indenfor hvert enkelt fokusområde, hvordan de tror andre oplever dem, og dette sammenholdes med egen besvarelse, hvilket giver et godt overblik over den samlede selvopfattelse.

Herudover at skabe en dialog om hvordan de personlige kompetencer udnyttes bedst muligt i såvel valget af fremtidige arbejdsfelter, som i selve jobsøgningen. Der vil forekomme vejledning og inspiration omkring udarbejdelse af CV og jobansøgninger med inddragelse af de kompetencer og styrker, som profilen har vist.