Jobsøgning

– Individuelt tilrettelagt

Varighed
4 uger

Dokumentationsmateriale til Jobcentret
Der udarbejdes en slutevaluering som fremsendes Jobcentret.

Målgruppe og indikation:

Borgere hvor en målrettet jobsøgning fra underviser med relevant faglig baggrund, vurdere at kunne bidrage til en hurtigere og mere sikker indgang og eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Forløbet vil indeholde vejledning til annonceanalyse, udarbejdelse af konkrete jobansøgninger og et CV. Endvidere vil der være undervisning i anvendelse af Jobnet og orientering om reglerne for jobsøgning i forbindelse med ledighed, herunder oprettelse af CV i Jobnet.

Vejledningen har fokus på at få synliggjort og beskrevet borgerens faglige, såvel som personlige kompetencer og kvalifikationer, samt at få målrettet jobsøgningen til realistiske jobfunktioner, herunder inspiration til nye veje ledsaget af vores kreativitet.

Kan med fordel anvendes til borgere som skal søge arbejde, herunder fleksjob samt søge ind på uddannelse.

Jobsøgningen finder sted på Assistancens lokationer.