Fastholdelse • Assistancen

Fastholdelse

Kom hurtigere tilbage til jobbet

Der findes en lang række rigtig gode løsninger, som kan hjælpe langtidssyge medarbejdere tilbage til jobbet – også dem, der gerne vil arbejde, selvom de ikke er helt raske.

I et ”Hurtigere tilbage til jobbet”- forløb igennem Assistancen får sygemeldte medarbejdere de bedste muligheder for at lande hurtigt og godt i hverdagen igen. Klar til at skabe værdi på arbejdspladsen.

Hos Assistancen kender vi hver eneste detalje i junglen af love og muligheder, som kan hjælpe syge trygt tilbage på arbejdspladsen.

Desværre har vi også mange års erfaring for, at de muligheder kender virksomhederne ikke.

Værdsatte medarbejdere ender med at strande i forlængede sygeforløb eller bliver afskediget på grund af sygdom, fordi mulighederne for at fastholde medarbejderne er ukendte.

Resultatet er nedsat produktivitet, tab af medarbejderens viden og erfaringer samt penge på bundlinjen hos virksomheden.

For medarbejderen er sygdomsperioden en alvorlig krise, hvor virksomheden kan støtte og bidrage med en god løsning ved at tilbyde et ”Hurtigere tilbage til jobbet”-forløb. Samtidig er der også fordele for virksomheden.

Dedikeret specialist
Med hjælp fra Assistancen får den syge medarbejder en dedikeret specialist, der arbejder målrettet mod at skabe et arbejdsliv, som er tilpasset den enkeltes sygdom og arbejdsevne. Virksomheden bevarer medarbejderens ekspertise og undgår at miste viden.

Ekspertvurdering
Den sygemeldte får et forspring, fordi virksomheden helt fra begyndelsen af forløbet får vores ekspertvurdering af, hvilke muligheder den syge medarbejder har for at kunne få en personlig assistent, flexjob, stresscoach eller andre tiltag.
Virksomheden bliver også introduceret for regler, der kan give økonomisk kompensation ved medarbejderes sygdom.

Papirarbejdet
Opgaven med at formulere og udfylde ansøgninger, begrundelser, handleplaner og lignende dokumentation til kommunen kan med fordel udføres af Assistancens erfarne medarbejdere. Det fremmer, at medarbejderen får de rette rammer til at udføre sit job.
Virksomheden sparer ressourcer ved ikke selv at skulle sætte sig ind i disse tidskrævende opgaver, som Assistancen er eksperter i.

Hurtigere sagsgang
Medarbejderen får Assistancen og vores indgående lovkendskab som hjælper ved kontakt med Jobcentret under sagsbehandlingen og bliver godt klædt på, så sagsgangen glider så let og hurtigt som muligt.
Virksomheden får hurtigere den værdifulde medarbejder tilbage på arbejdspladsen.

VIL DU VIDE MERE?

​Assistancen tilbyder også individuelle, forebyggende indsatser til medarbejdere,
der på grund af private eller helbredsmæssige udfordringer har svært ved at fastholde deres job.

Cookie og privatlivspolitik
Her kan du skifte dine instillinger