Coachforløb
Erhvervscoaching

Varighed

6 uger
Tilmeldingen er bindende og eventuelle afbud skal indgives til coach senest 24 timer inden coachsessionen, da den ellers vil blive betragtet som afholdt

Lokation

Coachsessionerne foregår hos Coach lokation i Faxe
Ved afholdelse af coachsessionerne uden for Coach lokationer, vil der blive tillagt kørselstillæg efter statens takster

Dokumentationsmateriale til Jobcentret

Slutevaluering fra Coach fremsendes Jobcentret

Målgruppe og indikation:

Borgere hvor en individuel målrettet rådgivning fra certificeret coach med relevant faglig baggrund, vurdere at kunne bidrage til en hurtigere og mere sikker tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller opstart på en uddannelse.

Kan med fordel anvendes til borgere som eksempelvis har vanskeligt ved at spore sig ind på et nyt arbejdsområde, herunder afklaring af beskæftigelsesmål og hvor det formodes at borgeren vil kunne udvikle sig yderligere ved hjælp af en målrettet vejledning fra en erhvervscoach.

Formålet med forløbet er at hjælpe den enkelte borger til at oversætte egne begrænsninger til kompetencer og styrker, der kan omsættes erhvervsmæssigt.

I forløbet arbejdes der med begrebet empowerment, således at den enkelte borger får det bedst mulige udgangspunkt for at komme godt videre i sit privat- og arbejdsliv.

Der arbejdes med følgende; Energi og Mindset / Kompetencer og Stryker / Fremtidige muligheder.

Coachsessionerne foregår hos coach lokation.