Ergoterapeutisk funktionsbeskrivelse • Assistancen

Ergoterapeutisk funktionsbeskrivelse

I hjemmet, med fokus på udviklingsmuligheder inden for beskæftigelse

Dokumentation til jobcenteret:
Fyldestgørende funktionsbeskrivelse med beskrivelse af arbejdsmarkedsperspektiv

Pris:
Ugepris – aftalt med jobcentret 

Målgruppe:

  • Til borgere hvor der ønskes en beskrivelse af borger i hjemmet samt en vurdering af hjælpemidler, udviklingsmuligheder og tiltag i forhold til arbejdsmarkedet
  • Til borgere hvor det synes eftertragtet med fokus på både funktionsevne og arbejdsmarkedsperspektiv, for når lægerne har diagnosticeret med varig(e) og kronisk(e) lidelse(r) siger det jo netop ikke implicit noget om funktions- og arbejdsevnen
  • Den ergoterapeutisk funktionsbeskrivelse kommer om det hele menneske, både ressourcer samt begrænsninger – og netop Assistancens udgave kobler et realistisk arbejdsperspektiv på således, at en fremadrettet plan har større succes for at lykkes
  • Funktionsbeskrivelsen anvendes også hvor der synes behov for en vurdering af funktionsevne i eget hjem mens borger er i det virksomhedsrettet forløb, da borgere ofte oplever mange udfordringer ift. balancen mellem arbejdsliv og privatliv, og at der ved funktionsbeskrivelsen bliver fokus på ressourcefrigivende instanser
  • Hvor det ikke vurderes af lægerne forsvarligt at etablere afklarende virksomhedspraktik, hvorfor der på den baggrund er behov for en funktionsevnebeskrivelse i eget hjem til brug for vurdering af borgers funktionsniveau og arbejdsevne

Formål:
Kan med fordel anvendes til borgere, hvor der vurderes behov for beskrivelse af funktionsniveau i hjemmet i forbindelse med usikkerhed omkring det generelle funktionsniveau og inden nærmere stillingtagen til et målrettet virksomhedsrettet forløb.

Indhold:
Assistancens funktionsevnebeskrivelse udarbejdes af Ergoterapeut med socialfaglig indsigt i hjemmet hos borgeren. 

Der kommer en samlet vurdering af funktionsevnen, og om det er muligt at udvikle arbejdsevne. Ligesom om de sociale kapitler kan bringes i spil og/eller om hjælpemidler kan kompensere for funktionsnedsættelsen – det synes relevant for deres afgørelser.

Vores website bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge www.assistancen.dk accepterer du, at vi bruger cookies.   Læs mere

Cookie og privatlivspolitik
Her kan du skifte dine instillinger