Ergoterapeutisk funktionsbeskrivelse
i hjemmet, med fokus på udviklingsmuligheder
indenfor beskæftigelse

Varighed

Levering af funktionsbeskrivelse er 4 uger fra bestillingstidspunktet

Dokumentationsmateriale til Jobcentret

Der udarbejdes en beskrivelse, med fodfæste i ADL-taxonomien
om den nære hverdag og de daglige gøremål, samt interview-guiden WRI der fokuserer på psykosociale og omgivelsesmæssige ressourcer
og begrænsninger i forhold til arbejdsmarkedet.

Beskrivelsen indeholder vurdering af

Arbejdsmarkedsperspektiv
Bedst egnet branche og funktion
Beskæftigelsesrettede udviklingsmuligheder
Udviklingsmuligheder i forhold til helbred
Udviklingsmuligheder i forhold til hjælpemidler i hjemmet

Målgruppe og indikation:

For borgere hvor der er behov for en funktionsbeskrivelse af funktionsniveau i hjemmet, og med beskrivelse af hjælpemidler til frigivelse af ressourcer.

Ergoterapeuten aftaler hjemmebesøg hos borgeren. Alt efter borgerens overskud, kan besøget strække sig over to hjemmebesøg.

Kan med fordel anvendes til borgere, hvor der vurderes behov for beskrivelse af funktionsniveau i hjemmet i forbindelse med usikkerhed omkring det generelle funktionsniveau og inden nærmere stillingtagen til et målrettet virksomhedsrettet forløb.