Ergoterapeutisk arbejdspladsgennemgang • Assistancen

Ergoterapeutisk arbejdspladsgennemgang

Varighed:
4 uger

Dokumentation til jobcenteret:
Rapport med beskrivelse og vurdering af arbejdsredskaber

Pris:
Ugepris – aftalt med jobcentret

Målgruppe:
For borger som af helbredsmæssige årsager kan være begrænset i at udfører sine arbejdsopgaver optimalt, og hvortil behovet og omfanget af arbejdsredskaber ønskes vurderet af fagspecialist. 

Aktuelt i forbindelse med arbejdsfastholdelse, virksomhedspraktik og uddannelsesforløb. 


Formål:
En forebyggende eller fastholdende indsats, som kan medvirke til sikring af at borgerne har de optimale arbejdsvilkår, således arbejdsevnen udnyttes bedst muligt.

Indhold:
Assistancens ergoterapeut forestår en arbejdspladsgennemgang, hvor der vurderes om behovet for arbejdsredskaber er til stede, samt omfanget.

Hvis arbejdspladsen ikke kan stille de anbefalede arbejdsredskaber til rådighed, forestår Assistancens ergoterapeut bestilling og levering af arbejdsredskaberne efter forudgående aftale med jobcentret.

Leje eller køb af arbejdsredskaber:
Der er mulighed for igennem Assistancen at leje udvalgte arbejdsredskaber efter forudgående arbejdspladsgennemgang af Assistancens ergoterapeut. Dette er en besparende løsning, hvis der er tale om et behov for en kortere periode, eksempel i forbindelse med en afklaring af arbejdsevnen. 

Arbejdsredskaberne vil i disse tilfælde blive leveret, installeret og afhentet fra arbejdspladsen. 

Ved køb af arbejdsredskaber påhviler det jobcentret at afhente arbejdsredskabet på arbejdspladsen umiddelbart i forbindelse med borgerens ophør på arbejdspladsen. 

 

 

Vores website bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge www.assistancen.dk accepterer du, at vi bruger cookies.   Læs mere

Cookie og privatlivspolitik
Her kan du skifte dine instillinger