Ergoterapeutisk

– Arbejdspladsvurdering

Varighed
Der aftales arbejdspladsbesøg inden for 1 uge fra bestillingstidspunktet.

Dokumentationsmateriale til Jobcentret
Der udarbejdes ergoterapeutisk beskrivelse som fremsendes jobcentret.

Målgruppe og indikation:

For borgere hvor der er behov for beskrivelse af arbejdspladsen og vurdering af behov for arbejdsredskaber, dels i forbindelse med arbejdsfastholdelse og praktikforløb, samt i forbindelse med uddannelsesforløb.

Der er mulighed for udlån af nogle arbejdsredskaber i en kort periode, således der at sikres det korrekte redskab inden indkøb af dette. Assistancens ergoterapeut forestår instruktion og opfølgning på indstilling af arbejdsredskaberne.

Ved brug af de nødvendige arbejdsredskaber vurderes arbejdsvilkårene at kunne optimeres og derved vil der kunne foretages et retvisende billede af den reelle arbejdsevne.