Ergonomi • Assistancen

Ergonomi

DEN ERGONOMISKE SUNDE (HJEMME)-ARBEJDSPLADS

Assistancen kan tilbyde besøg af en ergoterapeut, som kan tilpasse arbejdsstationer, uanset om der er tale om hjemmearbejdspladsen eller den stationære arbejdsplads på virksomheden.

Vi erfarer, at mange virksomheder sikrer og installerer medarbejderne med gode arbejdsredskaber i form af hæve-sænkebord, justerbar stol, lamper, it-udstyr m.m.

Som udgangspunkt medvirker levering af arbejdsredskaber til at danne rammen om et godt arbejdsmiljø, og en øget arbejdsglæde hos medarbejderen. Så langt, så godt…

MEN… én ting er, at arbejdsredskaberne bliver leveret og opsat, bliver de også installeret og tilpasset ergonomisk korrekt til den enkelte medarbejder?

En forebyggende indsats i form af en ergonomisk gennemgang af arbejdspladsen, kan medvirke til at reducere kommende bevægeapparatskader, som desværre ofte medfører fravær til behandling og sygemeldinger på sigt. Det kan få indflydelse på den samlede bundlinje, da effektiviteten reduceres, ligesom der er risiko for medarbejderens trivsel både på den korte og lange bane.

Så hvorfor ikke få fuldført de gode hensigter for medarbejderen og virksomheden, med en arbejdspladsgennemgang af en af Assistancens ergoterapeuter.

Assistancens hjælper i dag mange medarbejdere, der er blevet sygemeldt på grund af arbejdsskader, og som kunne have været forebygget. Vi hjælper mange medarbejdere med at blive installeret med de korrekte arbejdsredskaber, som bevirker de kan opretholde deres arbejde uden fravær.

Der tages udgangspunkt i arbejdstilsynets vejledninger om arbejdets udførelse, arbejdsstedets indretning og anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Vi kan foretage individuelle besøg både på arbejdspladsen eller hjemmearbejdspladsen, ligesom vi kan indgå en firmaaftale.

Susanne Myhlendorph tlf. 4290 3270 eller på mail: susanne@assistance.dk

Cookie og privatlivspolitik
Her kan du skifte dine instillinger