Coachforløb
For stressramte

Varighed

8 uger
Tilmeldingen er bindende
Eventuelle afbud skal indgives til coach senest 24 timer inden coachsessionen, da den ellers vil blive betragtet som afholdt

Lokation

Coachsessionerne foregår hos Coach lokation i Faxe
Ved afholdelse af coachsessionerne uden for Coach lokationer,
vil der blive tillagt kørselstillæg efter statens takster

Dokumentationsmateriale til Jobcentret

Der udarbejdes en midtvejsstatus og
slutevaluering fra coachen som fremsendes Jobcentret

Målgruppe og indikation:

Borgere hvor en individuel og målrettet rådgivning fra certificeret coach med relevant faglig baggrund, vurdere at kunne bidrage til en hurtigere og mere sikker indgang, tilbagevenden- og eller fastholdelse til arbejdsmarkedet eller i forbindelse med uddannelsesforløb.

Kan med fordel anvendes til borgere som er delvis eller fuldt sygemeldte, eller som forebyggende indsats for at undgå sygefravær.

Formålet med forløbet er at hjælpe den enkelte borger til at slippe fri af stress, samt at skabe rum for refleksion over de udfordringer, der har været med til at opbygge stressen.

Der arbejdes med at ændre vaner og overbevisninger, som tidligere har fastholdt borgeren i en stressfyldt hverdag.

Der er tale om et personligt udviklingsforløb, hvor der tillæres nye tanke- og handlemønstre.

Stresscoaching kan ikke erstatte behandling hos psykolog/terapeut og egner sig til psykisk raske mennesker, der har følt sig stresset i længere tid eller er sygemeldte pga. stress.

Gennem forløbet kan borgeren tilbydes rådgivning på passende lokation.

Succesrate med 80% raskmeldinger efter Coachforløb.