Beskæftigelsesrettet mentorforløb • Assistancen

Beskæftigelsesrettet mentorforløb

Varighed:
Aftales individuelt 

Dokumentation til jobcenteret:
Rapportering hver anden måned

Pris:
Timetakst – aftalt med jobcentret

Målgruppe:
Borgere der har behov for støtte til at overkomme andre barrierer, som oftest er nedbrydelige, men der gør det vanskeligt for borgeren at igangsætte eller fastholde en beskæftigelsesrettet indsats.

Borgere med behov for en særlig forberedende indsats for at opnå eller fastholde en succesfuld og fastholdende beskæftigelsesrettet aktivitet, herunder uddannelse, praktik, aktivitet, job. 

Formål:
Forløbet har til formål at støtte de borgere som har brug for en særlig forberedende indsats for at opnå eller fastholde beskæftigelse eller en beskæftigelsesfremmende aktivitet.

Forløbet har en professionel beskæftigelsesrettet tilgang og med fokus på at flytte borgeren til at blive selvhjulpen.

Indhold:
Tværfaglig mødedeltagelse, herunder psykiatri, kommune, læge, øvrige behandlere o.l.

Sparring og individuelle samtaler med borgeren med en virksomhedsrettet indfaldsvinkel
Relevant rapportering til jobcentret med synliggørelse af formål, progression og resultater
Sparring i forbindelse med opstart af aktivitet, praktik, uddannelse, job.

Vores website bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge www.assistancen.dk accepterer du, at vi bruger cookies.   Læs mere

Cookie og privatlivspolitik
Her kan du skifte dine instillinger