Arbejdsfastholdelse

Varighed

4 uger ved beskrivelse af hidtidige fastholdelsesforsøg
8 uger incl. virksomhedspraktik

Dokumentationsmateriale til Jobcentret

Der udarbejdes en fyldestgørende beskrivelse af borgerens funktionsniveau på nuværende arbejdsplads, herunder beskrivelse af
hidtidige fastholdelsesforsøg jf. de sociale kapitler

Målgruppe og indikation:

Borgere hvor en målrettet indsats på arbejdspladsen fra medarbejder med relevant faglig baggrund, vurdere at kunne bidrage til fastholdelse i jobbet.

Tilbydes borgere der allerede er i job, hvor arbejdsevnen er nedsat og truet. Borgeren kan være helt eller delvist sygemeldt fra sit job. Borgeren kan også fortsat være fuldt raskmeldt, men der har måske været tilbagevendende sygeperioder eller en forværring af helbredstilstanden, som gør det vanskeligt for borgeren at fastholde nuværende jobfunktion.

Der foretages en vurdering af hvilke beskæftigelsesrettet tiltag, der kan igangsættes for at optimere arbejdsevnen med mål om at bevare den ordinære ansættelse.

I tilfælde af at helbredstilstanden lægeligt er vurderet væsentligt og varigt nedsat, vurderes mulighed for fastholdelsesfleksjob.