Afklaring og træning Taastrup • Assistancen

Afklaring og træning Taastrup

Varighed:
13 uger

Dokumentation til jobcenteret:
Afslutningsstatus med eventuelle anbefalinger

Pris:
Ugepris – aftalt med jobcentret 

Målgruppe:
Forløbet er målrettet borgere, hvor der vurderes behov for opstart eller vedligeholdende træning med en tæt opfølgning. Dette som medvirken til afklaring eller optræning af arbejdsevnen, som en del af en beskæftigelsesrettet indsats.

Forløbet kan udover træning af borgere med fysiske udfordringer også anvendes til psykiske udfordrede, herunder blandt andet angstproblematikker, som led i optræning i sociale færdigheder, og ligeledes borgere med vægtproblematikker.

Forløbene kan forekomme som enkeltstående eller parallelle forløb.

Indhold:
Individuelt forløb ved fysioterapeut med gennemgang af borgerens status, opfølgning på tidligere forløb, samt tilrettelæggelse eller justering af individuelt træningsprogram / øvelser.

Programmet justeres løbende for at opnå en progressionen ved fysioterapeuten, ligesom der altid vil være en behandler til stede i Assistancens træningslokale som sikrer den professionelle tilgang, observation og sparring.

Formål:
Optræning af fysiske og psykiske ressourcer med henblik på efterfølgende virksomhedsrettet forløb eller raskmelding.

At støtte borgeren i, at få genoptrænet sine muskler, trods smerteproblematikker, diagnoser – dette altid efter lægelige anbefaling.

At sikre den anbefalede træning vedligeholdes i et fastholdt forløb med løbende målinger og justeringer og for andres vedkommende, træning i mestringsstrategier, samt oparbejdelse af motivation og troen på egne evner og formåen. Dette som et led i en beskæftigelsesrettet indsats.

Der tilbydes hyggelige rammer med begrænset brugere, hvilket kan imødekomme borgere som har det vanskeligt med at skulle ud blandt andre mennesker. Dette med mål om at borgerens færdigheder kan udvikles til selvtræning efterfølgende.

Deltagerantal og varighed:
Der er mulighed for fremmøde mandag – torsdag i tidsrummet kl. 8-15.

Forløbene har en varighed på 13 uger med mulighed for forlængelse.

Vores website bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge www.assistancen.dk accepterer du, at vi bruger cookies.   Læs mere

Cookie og privatlivspolitik
Her kan du skifte dine instillinger