Mestringsforløb • Assistancen

Mestringsforløb

Varighed:
6 uger

Dokumentation til jobcenteret:
Indsatsplan og evaluering  

Pris:
Ugepris – aftalt med jobcentret 

Forløbet:Forløbet er målrettet borgere, der er sygemeldte fra ledighed eller job med kortere eller længerevarende sygdom bag sig. Generelt til borgere, som vil kunne profitere af undervisning i mestring af egen situation.

Indhold:
Individuelt screeningsforløb, efterfulgt af temaopdelte spor som tilrettelægges med en kombination af og en vekselvirkning imellem individuelle samtaler, kollektive øvelser og holdundervisning. Dette med udgangs­punkt i borgernes udfordringer og aktuelle indsatsbehov

Holdbaserede temaer:

  • Fysiske temaer ved ergoterapeut, fysioterapeut & kostvejleder
  • Psykiske temaer ved psykoterapeut, certificeret specialist i stress og mental sundhed, stresscoach
  • Arbejdsmarkeds temaer ved jobcoach og karriererådgiver

Formål:
At borgeren får arbejdet med deres personlige ressourcer og opnår tiltro til, at de har en værdi på arbejdsmarkedet. Ydermere tilegnes en bred vifte af mestringsstrategier til anvendelse som katalysator, for nye eller genvundne jobperspektiver og muligheder

Forløbet er målrettet borgere med både, fysiske og psykiske og sociale udfordringer og er tilrettelagt i mindre hold med særlig hensyntagen til borgere med stress, angst og depression.

Deltagerantal og varighed:
Der tilmeldes maksimalt 12 borgere på hvert hold med løbende indtag. Op til 3 oplæg om ugen á 2 ½ times varighed i tidsrummet kl. 09:30 – 12:00.

Vores website bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge www.assistancen.dk accepterer du, at vi bruger cookies.   Læs mere

Cookie og privatlivspolitik
Her kan du skifte dine instillinger